The Leadership TReasure Map

Change the Ecosystem

We werken steeds meer met gemandateerde teams. Dat vraagt nieuw leiderschap. Maar hoe geef je dat daadwerkelijk vorm?

The Leadership Treasure Map geeft concrete handvatten voor nieuw leiderschap. 

Het model bestaat enerzijds uit ‘harde’ frameworks. En anderzijds uit een set van gedragingen en tools. 

Het zijn de handvatten voor de leider om een cultuur van Eigenaarschap, Verbondenheid, Succes en Plezier te creëren. 

 

Unleash the full potential
"Snappen waar het om gaat. Je verbonden voelen met het resultaat.
En weten wat jouw toegevoegde waarde daarin is.
Het geeft een enorme voorwaartse kracht."
diana van kaam - duijndam

the leadership treasure map

DE LEADERSHIP TREASURE MAP BIEDT HANDVATTEN VOOR nieuw LEiderschap

We werken steeds meer met gemandateerde, multidisciplinaire teams. De leider helpt het ecosysteem te creëren waarin teams kunnen excelleren. Maar hoe geef je dit concreet vorm?

Er is weinig concrete guidance voor leiders beschikbaar. Daarom heb ik de Leadership Teasure Map ontwikkeld. Gebaseerd op visie en aangereikte kennis, maar vooral op praktijkervaring.  

Het model bestaat enerzijds uit harde frameworks en anderzijds uit skills om zowel structuur, avontuur en cultuur vorm en inhoud te geven. 

Tribes & Purposes

In de basis van het model start je met het formuleren en bij elkaar brengen van tribes: losse afdelingen die samen een  onafhankelijke value stream vormen.

Tribeleden bepalen gezamenlijk de visie, doelen en missies voor de komende jaren. 

Als ware je één bedrijf.

Company Values

Wanneer missies geformuleerd zijn, is de volgende vraag: welk type mensen heb je nodig om de missies te volbrengen?

Company Values zijn díe waarden waarop je niet verschilt met elkaar. Waarden die je in elke medewerker terug wilt zien.

 

Excelling Teams

Idealiter zijn teams gekoppeld aan afzonderlijke missies. Teams zijn multidisciplinair en in staat om de volledige klus te klaren.

Samen met het team wordt bepaald wat de ‘definitie van high performing’ is. Het is de lat waarlangs het team zich elke sprint ontwikkelt.

Focus on Value & Cadency

De volgende stap is, dat het team in staat wordt gesteld om zo snel mogelijk waarde te kunnen leveren en hypotheses te kunnen testen.

Om daadwerkelijk te leren, is het belangrijk dat er per sprint uitgeleverd kan worden (CI/CD).

En dat de opgeleverde waarde bestaat uit alle benodigde deliverables (IT én business) om een stap naar voren te kunnen zetten. 

Om maximaal klantgericht te kunnen werken, is een hoge mate van interactie met de daadwerkelijke gebruiker van de deliverables noodzakelijk. Zowel in de totstandkoming van de deliverables als in het prioriteren van de next step.

Autonomy & Sustainable Change

Vanuit zowel het oogpunt van flow als van autonomie, is het wenselijk dat de teams zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen.

Daarom wil je expliciet formuleren welke mate van risico het team zelf mag accepteren.

Dit bepaalt tevens de benodigde  transparantie van informatie.

Een belangrijk item zijn de implementatierisico’s om ook flow in de Run organisatie te behouden.

Via de PDCA cyclus borg je duurzame implementatie. De implementatie van change is pas klaar als de change heeft bijgedragen aan het doel en met voldoende kwaliteit ‘draait’ in de uitvoeringsorganisatie.

Courageous Leadership

Leidinggeven aan multidisciplinaire, autonome teams, vraagt sterke skills van leiders. 

Zoals besluiten kunnen nemen als dat nodig is. 

Maar ook kunnen luisteren, het los kunnen laten van ego en het delegeren van verantwoordelijkheden.

De leider heeft een belangrijke rol in het creëren van veiligheid. Wat krijgt aandacht? Welk gedrag wordt beloond? Hoe gaan we om met het maken van fouten?

Dit alles vraagt persoonlijk leiderschap.

Personal Vitality

Vitaliteit is van belang om met elkaar langdurig resultaten te kunnen blijven behalen. 

Voor een gelijke werkdruk is evenwicht in het verdelen van rollen nodig. Zowel binnen als tussen de teams, als ook binnen het leiderschapsteam, als ook tussen de teams en het leiderschapsteam. 

Door te anticiperen op kernkwaliteiten en persoonlijke doelen, komt er tevens balans in mentale vitaliteit.

Entrepreneurial Vibes

Samen werken, betekent samen hard kunnen werken en ook samen hard kunnen lachen. 

Rituelen en beelden zijn krachtige elementen om met elkaar cultuur te creëren.

Hierbij gaat het om vieren van succes, maar ook om het elkaar steeds beter leren kennen.

Om het creëren van kameraadschap en de wil om elkaar daadwerkelijk beter te maken.

The Heart

Het doel scherp op het netvlies hebben en hier met focus mijlpalen op behalen. 

Samen kunnen werken met de klant, het team, gesteund door leiderschap en support. 

Eigenaarschap kunnen nemen. 

Het leuk hebben met elkaar…

Het is de energie van ondernemerschap. Van Eigenaarschap, Verbondenheid, Succes en Plezier!

meer weten?

Meer ontdekken over de tools en handvatten
en over hoe de TREASURE MAP jouw leidinggevenden kan helpen?
Neem contact met me op!
Brave Dynamics

Laten we kennis maken!

Scroll naar boven